Vstávání v harmonii se světlem

Vstávání v harmonii se světlem

Poslední dny hodně přemýšlím, zda se člověk skřivanem či sovou už rodí, a tak mi přišla odpověď od šamana s kterou souzním a ráda bych Vám jí tady dala k zamyšlení:

Solení – pohyb po slunci, přispívající ke zvýšení vitality a zrychlení evoluce …

Každý člověk přichází do styku s pohybem Slunce a Síly času každou sekundu svého života.

Člověk je mikrokosmos a být pevně spojen s jemnými energiemi s makrokosmem, tj. s rytmy vesmíru. Každou sekundu naše tělo provádí zcela určité procesy, v závislosti na fázi pohybu Slunce. Celý tento systém pracuje s velkou přesností.

Na této činnosti Slunce a Času nemůžeme nic změnit, proto je každodenní rutina člověka přísně regulována.

Začněme tedy od samého začátku.

12 hodin v noci je bod, ve kterém je Slunce ve své nejnižší poloze (nadir).

V tuto chvíli by mělo být naše tělo ve stavu maximálního odpočinku.

Vezmeme-li v úvahu skutečnost, kterou doporučují Védy, že osoba od 18 do 45 let by měla spát v průměru 6 hodin, pak je nejlepší čas spát tři hodiny před a tři hodiny po půlnoci.

Člověk by tedy měl spát od 21:00 do 3:00.

Možné jsou také následující možnosti: od 22:00 do 4:00 a od 20:00 do 2:00.

Ať jsou vaše okolnosti jakékoli, alespoň od 22:00 do 2:00 byste měli spát.

Spánek během těchto hodin nelze nahradit žádným odpočinkem jindy.

Samozřejmě existuje mnoho obtíží na cestě někoho, kdo chce žít v souladu s rytmy vesmíru, protože moderní civilizace tlačí člověka k sebezničení.

Pokud se však stále můžete trénovat, abyste se řídili tímto spánkovým vzorem, výsledek předčí všechna vaše očekávání. Kupodivu se podle tohoto harmonogramu naopak velmi dobře vyspíte a navíc během dne zvládnete dvakrát tolik věcí.

To je způsobeno skutečností, že v časných ranních hodinách pracuje mysl mnohem rychleji a soustředěněji než během dne. Není divu, že Japonsko, kde pracovní den začíná v 5 hodin ráno, je díky mnoha chytrým technologiím výrazně před většinou zemí.

Tato země, jak vidíte, není nadarmo nazývána zemí vycházejícího slunce, protože lidé tam jsou stále poslušní jejímu pohybu. Mimochodem, právě japonští vědci učinili důležitý objev: v těle bdělého člověka, těsně před východem slunce, proběhne rychlé přizpůsobení, jakési probuzení všech životně důležitých orgánů, až ke změně chemického složení krve, ke které u spící osoby nedochází.

Ukázalo se, jak se říká: Vstal jsem, ale neprobudil jsem se. Tělo pokračuje ve spánku. Samozřejmě musíte změnit svůj režim postupně a každý den jít spát o 5-10 minut dříve. Za pár měsíců budete přestavěn.

Důsledky porušení režimu

Nejhlubší procesy v našem těle „odpočívají“ dříve, tím povrchnější jsou později. Mysl a funkce mysli odpočívají nejaktivněji od 21:00 do 23:00. Pokud tedy nezaspíte alespoň ve 22:00, vaše funkce mysli a mysl budou trpět.

Pokud tuto informaci zanedbáte a budete chodit spát po 23:00, mentální schopnosti člověka a jeho racionalita se postupně snižují. Snížení síly mysli a intelektu nenastane okamžitě. Proto je pro mnoho lidí obtížné si těchto problémů všimnout, i když lze jejich stopy dohledat. Zpočátku je to pokles koncentrace nebo nadměrné napětí mysli. Pokles síly mysli je indikován nárůstem špatných návyků, poklesem vůle a zvýšením potřeby sexu, jídla, spánku a konfliktů a bezpříčinné podrážděnosti.

Prodloužený spánek obvykle vede k chronické psychické únavě a nadměrnému psychickému stresu, kterému se často snaží ulevit kouřením nebo pitím velkého množství kávy. Stejně často je v takových případech narušena vaskulární regulace a v důsledku toho stoupá krevní tlak. Zemitá pleť, unavené matné oči, pomalá mentální retardace, bolesti hlavy – to vše jsou známky únavy v mysli a funkce mysli, když jdete pozdě spát.

Pokud člověk nespí od 23:00 do 1:00, pak činnost prány utrpí, tj. vitalita v těle. Důsledkem toho je, že se po chvíli objeví poruchy svalového a nervového systému.

Pokud tedy člověk v této době odpočívá nejméně několik dní, téměř okamžitě pocítí slabost, pesimismus, letargii, sníženou chuť k jídlu, tíhu v těle, fyzickou a duševní slabost.

Pokud nebudete odpočívat od jedné ráno do třetí, emoční síla se sníží. Objeví se nadměrná podrážděnost, agresivita, nepřátelství.

Každý člověk má samozřejmě svou vlastní potřebu spánku. Velmi to závisí na věku, dodržování denního režimu, složení a typu činnosti. Pokud činnost člověka probíhá ve shonu a silném nervovém napětí, je prokázáno, že spí sedm nebo dokonce osm hodin. Ve všech případech je však spaní po 10:00 škodlivé pro duševní i fyzické zdraví.

Deprese je důsledkem chronické únavy funkce mysli a mysli. Čím klidnější a vyšší životní styl člověk vede, tím méně času potřebuje na spaní. Ve stavu, kdy je snížena moc rozumu, člověk nemůže pochopit, co dělat dobře a co je špatné. Je pro něj těžké přijít na to, jak jednat v životních situacích. To je obzvláště nebezpečné v obdobích, kdy se musíte rozhodnout, koho si vyberete jako manžela nebo manželku, nebo se rozhodnout, jakou pracovní činnost si zvolit.

Svatým stačí spát tři hodiny nebo méně.

Pokud člověk vstane ve 3:00 ráno je to bez problémů pro psychiku a zdraví, je schopen hluboce pochopit svou duchovní podstatu. V této době je aktivita Slunce velmi slabá a Měsíc stále silně ovlivňuje mysl. Výsledkem je, že mysl je přirozeně klidná a klidná je i její funkce. V takových časných ranních hodinách je obzvláště příznivé myslet na Boha a chválit ho, či meditovat. Lidé, kteří v tuto chvíli raději vstávají, však mají poměrně citlivou psychiku a nedoporučuje se jim dlouho zůstat na přeplněných místech jinými lidmi. Proto se takový brzký vzestup obvykle doporučuje, zejména u duchovních, kteří se vzdali běžného světského života.

Ti, kdo jsou schopni vstávat od 3:00 do 4:00 ráno, mají také dostatek síly k pochopení své duchovní podstaty. Současně jejich psychická citlivost není tak vysoká, že by bylo nutné vést život zříkání. Když se probouzíte v této rané době, je vhodné cvičit pouze duchovní cvičení. Tyto ranní hodiny od přírody jsou určeny výhradně pro tuto činnost. Během tohoto období připravuje Čas pro lidi velké překvapení: odhalují hluboká tajemství duše a vesmíru. Jedinou podmínkou je, aby se pokusili více sdružovat s těmi, kdo usilují o svatost, a méně s těmi, jejichž vědomí je znečištěno hříšnými činnostmi.

Pokud člověk začíná svůj den od 4:00 do 5:00 ráno, je schopen se změnit z pesimisty na optimistu. Právě v této době je Země v atmosféře optimismu. Všichni zpěvní ptáci, kteří jsou v dobrém stavu, to cítí a začnou zpívat. Ti, kteří jsou v tuto chvíli aktivně vzhůru, jsou schopni být dobrými vědci, básníky, skladateli, zpěváky a také jen veselými lidmi. Včasné vstávání je spojeno s radostnou, optimistickou písní: „Ráno nás vítá chladem, řeka se s námi setkává s větrem.“

Tato časná doba je pro radost a kreativní práci. V této době se v kostelech konají první bohoslužby. Věřící, kteří zažívají štěstí, zpívají slávu Nejvyššímu.

Lidé, kteří mohou vstávat každý den od 5:00 do 6:00 ráno, si budou moci po celý život udržovat fyzické zdraví a dobrou náladu. Kromě toho bude jejich schopnost porazit jakoukoli nemoc poměrně vysoká. V této době není Slunce ještě aktivní a Měsíc již není aktivní, proto se mysl stává velmi citlivou na vnímání jakékoli informace a je rychle a hluboce uložena v paměti. Je to také příznivý čas pro zapamatování si manter, modliteb a dalších informací užitečných pro váš duchovní růst.

Ti, kteří vstávají od 6:00 do 7:00 ráno, vstávají po Slunci. To znamená, že neuznávají Zákony času, ale přesto se snaží příliš nespat. Jejich tón bude o něco nižší, než bychom si přáli, a věci nepůjdou tak špatně, ale se zjevnými chybami. Jejich zdraví bude víceméně normální. To se nevztahuje na kritické situace v jejich životě. Každý, kdo má v tuto chvíli sklon vstávat, nebude mít dostatečný přísun fyzických i duševních sil.

Přirozeně by neměli počítat s žádným jasným pokrokem v životě.

Skutečnost, že v zimě vychází Slunce mnohem později a na Čukotce to není půl roku vůbec vidět, vůbec neznamená, že lidé někde musí spát déle nebo přecházet do režimu spánku. Důležité není, zda vidíme Slunce na obzoru, nebo ne, ale jeho poloha, když určitým způsobem začíná ovlivňovat ten bod na povrchu Země, kde jsme ty a já. Nezáleží na tom, zda Slunce dělá vertikální revoluci kolem tohoto bodu nebo šikmo. Plná rotace Slunce ve srovnání s naší vizí bude stále 360 ​​stupňů a 0 stupňů (nadir) bude odpovídat půlnoci, 90 stupňů až šest ráno a 180 stupňů (zenit) do poledne.

Je to v šest hodin ráno, kdy slunce začíná aktivně ovlivňovat naše tělo. Ti, kteří vstávají brzy, vědí, že příroda je vždy v 6 hodin ráno klidná, ale hned po 6 se objeví lehký vánek a Země z mírumilovného stavu přejde do veselého. K tomu dochází vždy ve stejnou dobu, a to v zimě i v létě, bez ohledu na to, zda lidé pohybují hodinami dopředu nebo dozadu.

Člověk se musí probudit dříve než Země (před 6:00 hodinou slunečního času), aby mohl mentálně zvládnout, přijmout svou současnou náladu. Pouze v tomto případě nám počasí nezpůsobí všechny druhy poruch spojených s magnetickými bouřemi atd. Ten, kdo vstane později než v šest, již nebude schopen být skutečným optimistou, jeho radost nebude přirozená, slunečná, ale napjatá a umělá.

Pokud člověk vstane od 7:00 do 8:00 ráno, pak má zaručenou nižší duševní a fyzickou vitalitu než ta, která mu byla položena v době jeho narození osudem. Celý den pro takového člověka uplyne buď v ješitnosti, nebo v pocitu nedostatku energie, síly, soustředění pozornosti na úspěšné činnosti. Ti, kteří v tuto chvíli vstávají, mají sklon k hypotenzi, migrénám, snížené chuti k jídlu, snížené imunitě, pasivní životní poloze, nízké kyselosti v žaludku a enzymatické nedostatečnosti v játrech. A pokud je život donutí překonat obtíže, objeví se nervozita,  přetížení a naopak sklon k obžerství, vysokému krevnímu tlaku, vysoké kyselosti a zánětlivým procesům v těle.

Samotný čas tak trestá ty, kdo s tím nepočítají. Čas je jedním z aspektů Boží vůle v tomto světě a ten, kdo na nejnižší fyzické úrovni nevstupuje do rytmu zákonů vesmíru, vyjadřuje neposlušnost řádu stanovenému Všemohoucím a jako porušovatel musí být potrestán.

Ti, kdo vstávají od 8:00 do 9:00 ráno, nepochybně již nemohou porazit své charakterové nedostatky a obvykle mají nějaké špatné návyky. Vzestup nebude a budou se potýkat s velkými životními obtížemi, chronickými a nevyléčitelnými nemocemi, zklamáními a neúspěchy. Tito lidé budou vedeni událostmi a nebudou mít sílu něco v životě změnit.

Ti, kteří zvládnou spát před 9:00 nebo déle, se ve svém životě setkají s depresí, apatií, neochotou žít, zklamáním ve svém osudu, strachy, podezíravostí, hněvem. A také s nekontrolovatelnými zvyky, nehodami, rychle se rozvíjejícími vážnými nemocemi, předčasným stárnutím a invaliditou.

Závěr

Člověk se musí rozhodnout sám v jakém rytmu by měl žít zda v harmonii s Vesmírem nebo následovat nepřirozené tempo života moderní civilizace s „jednookými učiteli“ – televizory, které nám do 2 – 4 hodin ráno naznačují, jak to potřebujeme “už na samém počátku žití.

Je lepší se večer věnovat příjemné komunikaci se svými blízkými, společnému čtení knih a projevování vzájemné péče.

Zítra začíná dnes, s tím, jak a kdy jdete spát.

Před spaním popřejte všem štěstí a nastavte si budík o 10 minut dříve, abyste se posunuli o krok blíže k přirozeným rytmům života.

Vegator