Voda je základ pro život

voda

Pro naše zdraví není nic důležitějšího než voda. Náš organismus dokáže využít vodu ve všech možných formách, u některých druhů nápojů je to však složité. Obsahují mnoho energie, a proto musí být naším tělem zpracované jako jídlo.

Tato nadbytečná energie pak vede k nadměrnému ukládání tuků, výkyvům hladiny glukózy v krvi a ke zpomalení procesu trávení. Z toho tedy plyne, že nejblahodárnější pro naše zdraví je pití čisté vody. A právě o čisté vodě budou následující řádky.

Voda (H2O) je nejrozšířenější látkou na Zemi. Je podstatnou součástí všech živých organismů (tvoří 60 – 95 % jejich hmoty), všechny organismy jsou na ní závislé a musí ji přijímat v dostatečném množství po celý život.

Bez vody bychom nebyli schopní využít přijatou potravu, pohybovat se a ani dýchat.

Voda zajišťuje dopravu výživných látek, mikroorganizmů a kyslíku k buňkám našeho organizmu, má klíčovou roli v mechanizmu termoregulace, vykonává funkce očišťování našeho organizmu. Jednou z nejdůležitějších funkcí vody je informační vzájemná součinnost.

Voda s geometricky správně organizovanou strukturou má na organizmus člověka mohutný ozdravný vliv, vyvádí toxiny z buněk, zastavuje proces stárnutí. Molekuly DNA obsahují právě takovou vodu. Organizmus těhotné ženy aktivně pracuje na strukturování vody, která způsobuje mnohé přeměny organizmu. To je jedna z příčin, proč porody omlazují.

Člověk vypije za rok kolem 750 litrů vody, z níž se skládá 70 % jeho organismu, kůra obou mozkových hemisfér obsahuje asi 85 % vody a krev více než 80 %. Látková výměna, udržování tělesné teploty, vylučování nečistot a produktů rozkladu – to vše zabezpečuje voda. Ztráta tekutin v organismu je často nebezpečnější než nedostatek potravy. Zvláště v horkých oblastech planety může člověk přežít bez vody jen několik dnů, zato bez jídla mnohem déle: Jsme-li okolnostmi vyrváni vodnímu živlu – své pravlasti – časem „usycháme“. Kvůli tomu přicházejí mnohé nemoci, předčasné vrásky, stáří a smrt. Kdybychom dokázali udržet ve svých buňkách a kolem nich správně vyvážený obsah a složení vody, mohli bychom značně zvýšit délku i kvalitu svého života ve fyzickém těle. Dokonce i jediný den, který strávíme bez doušku vody, se odrazí na výkonu, únavě a morálním stavu člověka.

Voda a pitný režim

Voda je základním zdrojem života a hraje klíčovou úlohu pro naše zdraví a spokojený život.

Voda je také tím nejvzácnějším v našem těle. Pravidelný vědomý pitný režim a dostatečné množství vody udržuje tělo a mysl v dobrém stavu a předchází tak mnohým zdravotním problémům plynoucím z dehydratace. Proto vyhledávejme vodu s dobrou vnitřní strukturou a chutí. Voda je hlavním zdrojem energie a je jí třeba pít dříve než dostaneme žízeň. Je tedy potřeba pít po celý den. Upravte svůj vědomý pitný režim.

Na co myslíme, když pijeme vodu? To je, zdá se, důležitá otázka…A ještě důležitější odpověď. Naše myšlenky totiž svými vibracemi přímo ovlivňují kvalitu vody, kterou pijeme. A to nejen té vody, kterou právě přijímáme, ale i té, kterou obsahuje celé naše tělo (naším myšlením tedy ovlivňujeme i celých 70% vody obsažené v našem těle).

Měli bychom pít tekutiny (přijímat je) s pozitivně naladěným myšlením, např. myslet na vodu při jejím pití s laskavostí a vděčností. Tak ovlivníme vodu nejen přijímanou, ale také tu, kterou naše tělo již obsahuje, a přispějeme ke zlepšení nejen kvality vody, ale i našeho zdraví.

Kvalita vody je důležitá

Jelikož voda, kterou pijeme, proniká do každé buňky našeho těla, je její kvalita důležitější než kvalita potravin.

Pitná voda je zákonem definovaná jako voda, která je zdravotně nezávadná, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění či jiné poruchy zdraví díky přítomnosti mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví člověka a jeho potomstva, je to voda, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a kvalita nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby. Pitnou vodu můžeme získat prakticky pouze dvěma způsoby – čištěním a chemickou úpravou povrchové vody nebo čerpáním z přirozeně chráněných podzemních zdrojů.

Kvůli negativnímu působení člověka na životní prostředí je však pitná voda stále vzácnější. V současnosti se vyrábí více než 80 000 chemických látek, z nichž vzniká chemický odpad, který nakonec často skončí – stejně jako i výrobky z těchto látek – v povrchových vodách. Ty jsou přitom nejčastějším zdrojem pitné vody. Se stoupajícím počtem vyráběných chemikálií proto narůstá na objemu i definice normy pro kvalitu pitné vody. Zvyšuje se tak samozřejmě i nutnost pitnou vodu z povrchových zdrojů chemicky čistit a upravovat.

Jaká voda nám teče doma z kohoutku?

Někteří z nás se v chlorované vodě pouze koupou, splachují WC, perou prádlo či myjí nádobí apod. Tím využití vody z vodovodu v domácnosti končí. Mnozí z nás ji však bez rozpaků i pijí. V poslední době se však z řad odborníků na výživu ozývají nespokojené protesty proti jednomu z posledních kroků technologie úpravy pitné vody, konkrétně proti desinfekci pomocí chlóru. A co se jim nelíbí?

Chlór je levný a účinný, ale také za určitých podmínek toxický. Je sice pravda, že si chlór hravě poradí s mnoha nebezpečnými patogeny, například s bakterií cholery a tyfu, ale není na škodu být informován i o jeho negativních účincích na organismus.

Voda má paměť

Vodu ovlivňuje okolní prostředí, ať už se jedná o jiné elementy a organismy, s nimiž přichází do styku, nebo o frekvence a energie, které významně mění její vlastnosti.

Děje se to ovšem velmi zvláštním a tajuplným způsobem a pro většinu vědců to dosud zůstává velkou neznámou.

S nejpřekvapivějším tvrzením přišel Dr Masaru Emoto. Jím předložené důkazy jsou velmi zvláštní a vzrušující. Nezvratně prokázal schopnost vody ukládat informace, umí je totiž zviditelnit pomocí fotografií krystalů ledu. Ledové krystaly vody mění svůj tvar podle druhu informace, s níž se voda setká. Emoto říká, že špatné prostředí a disharmonie prostředí způsobují vznik pouze nevzhledných krystalů. Ty se vyskytují například ve vodě tekoucí z vodovodu a v běžných řekách. Naproti tomu například křišťálově čistá voda z horských ledovců vytváří po zmražení krásné pravidelné dokonalé krystaly.

Dr Masaru Emoto zkoumal také to, jak na vodu působí hudba. Nejprve použil hudbu vážnou – Beethovena, Chopina i dalších klasiků. Prokázal, že si voda dokáže hudbu zapamatovat a že její ledové krystaly odráží druh hudby.

Voda, která si „poslechla“ vážnou hudbu, vytváří po zmražení krásné pravidelné ledové krystaly, naproti tomu voda, na kterou se pustila hudba jako heavy metal, vytváří amorfní nevzhledné struktury.

Revitalizace vody

Výzkum a hledání harmonického a energetizujícího konstrukčního principu, přivedl Masaru Emota k poměru Zlatého řezu, který je doslova designem přírody a stejná cesta ho vedla také ke starodávnému symbolu Květu Života. Zlatý řez má pozitivní vliv na změnu struktury vody, k níž dochází při vědomém používání forem, které jsou v harmonii s konstrukčním principem přirozeného světa.

Zlatý řez

Již od starověku představují základní proporce Zlatého řezu vzor estetického ideálu. Tyto ideální proporce Zlatého řezu můžeme najít v umění, architektuře, designu i jinde. Zlatý řez (anglicky golden ratio, latinsky sectio aurea) je velmi zajímavá matematická konstanta, nazývaná Fibonacciho posloupnost čísel, která lidstvo po staletí fascinuje svou všeobecností a harmonií. Zlatý řez je nejčastěji vnímán jako ideální poměr mezi dvěma úsečkami. Můžeme se setkat i s označením zlatý poměr, zlaté číslo nebo zlatá proporce. Se zlatým poměrem se setkáváme všude v přírodě, aniž bychom si to uvědomovali. Přijde nám totiž přirozený. Těla živočichů, rostlin, schránky mořských korýšů…

Květ života aneb symbol stvoření

Symboly patří k historii lidstva od pradávných dob. Také všechny kultury na Zemi symboly používaly a používají. Pro pochopení účinnosti a síly symbolů je nutné porozumět vnitřní rezonanci a vibracím, které obsahují. Někdy je používána síla obsahu slov – jako afirmace – jindy grafické symboly, matematické vzorce nebo zvuky.

Květ Života je považován za symbol obsahující veškerou geometrii života tak, jak jej známe na planetě Zemi. Je to univerzální symbol energie, života a spojení mezi vším existujícím. Tento symbol je také silný energetický zářič, pozitivně ovlivňující kvalitu vody. Voda jako médium je schopná rozpoznat a uchovávat různé druhy informací, vibrací, rezonancí a tím naplňovat svůj „informační obsah“ a měnit svoji strukturu. Proto lze ovlivňovat vodu symboly, tvary a dalšími krystalickými nosiči jako jsou kameny.

Na základě těchto poznatků Masaru Emoto navrhl design karaf a sklenic, které mají na dně právě tento pozlacený symbol Květu života – revitalizační karafy.

Karafy co mění strukturu vody

Karafy mění strukturu vody a každé tekutiny obsahující vodu. Ve specifickém tvaru karaf se voda a tekutiny vitalizují, energetizují a harmonizují. Tekutina v karafě začne vibrovat a vlny navzájem harmonicky rezonují, zesílí a vytvoří nové silové pole. Zvýší se tak vitální a biologická hodnota vody. Vytvoří se rezonanční obrazce, které zvýší kvalitu vody a slučitelnost vody s dalšími tekutinami. Toto rezonanční pole vzniká v karafě, ale silně ovlivňuje také její okolí a naplní místnost jemnohmotnými vlnami harmonické rezonance příznivými pro lidský organismus, rostliny a vše živé.

Jedinečnost designu karaf spočívá v nezaměnitelném tvaru, který vzniknul převedením tónů hudby do organických linií vytvarovaných ve skle. Zvuk a hudba je na počátku všeho života. Zvuk hlasu matky vytváří v embryonální fázi intenzívní vibrace a přenáší je přes plodovou vodu do vyvíjejícího se plodu. Pocit bezpečí v životě tak koresponduje s příjemnými zvuky jako vzpomínkou na vznik a vývoj lidské bytosti. Vibrace zvuku stále více pronikají do struktury vibrací buněk a rytmickými sekvencemi stimulují naše tělo. Revitalizační karafy jsou navrhnuté na základě poznání o silách přírodních tvarů. Mají sílu tvaru, která tvoří život. Zlepšují chuť vody a její biologickou hodnotu.

Běžná pitná voda přichází o svoji přirozenou vitalitu dlouhým putováním vodovodním potrubím. 3 minuty pobytu vody v karafách jsou dostatečné k revitalizaci a oživení oslabené vody z vodovodu.

Karafy mají kaskádovitý design se 6 částmi, přičemž objem každé části odpovídá prvním 6 číslům univerzální Fibonacciho posloupnosti čísel. Navazuje tak na univerzální geometrii přítomnou všude v přírodě. Revitalizovaná voda vykazuje šestistrannou krystalickou strukturu, která signalizuje její zvýšenou míru energie a životní síly.