Tělo je věrným odrazem duše

Tělo je věrným odrazem duše

V celém našem životě by měla být rovnováha, jak na fyzické, tak na duševní úrovni. Pokud rovnováha chybí, nastává dysbalance. A úplně stejně se projevuje nadváha. Schází-li člověku něco v duševním naplnění, projevuje se to na fyzickém těle.

U nadváhy jde o tělesnou plnost místo duševního naplnění. Velmi často se za ní skrývá touha po lásce, bezpečí a péči od partnera. Prostě nám v životě schází požitek a slast, které pak intuitivně doplňujeme jídlem. A v rámci zachování energetické rovnováhy, pokud duše nemá to, po čem touží, převezme tuto úlohu tělo. Jídlo se stává náhražkou, která uspokojuje potřeby duše. Obráceně bychom mohli říci, že pokud duše dostane, po čem touží, může se tělo snáze vzdát své nadváhy.

Během hubnutí je potřeba pracovat s celým člověkěm

Naše postava je odrazem toho, jak jsme nastaveni ve své psychice. K hubnutí je třeba nejen úprava jídelníčku, vyživení těla vitamíny a minerály, zdravý pohyb, pitný režim, ale i změna svých vnitřních vzorců, působení na jemnohmotnější úrovni naší bytosti. Prostě to, abychom se cítili dobře, odpočinutě a abychom cítili vnitřní naplnění a lásku. Proto je dobré začít nejen působením na tělo, ale i na duši. A stejně tak i pohyb je nedílnou součástí zdravé životní cesty.

Život je neustálá změna

Život je neustálý pohyb a změna. Život plyne. A kdo plyne a vyvíjí se s proudem života a přizpůsobuje se jeho výzvám, má dobré předpoklady udržet se v duševní i tělesné rovnováze a ve zdraví. Ideální je, když se postupně sjednotí všechny úrovně naší bytosti a zdravý životní styl tak odpovídá „zdravému“ vnitřnímu nastavení.

Můžeme jídlo vnímat jako určitý vědomý rituál a vychutnávat si ho. Jíst pomalu a důkladně ho rozmělnit, vnímat jeho rozličné chutě a mít z něj požitek. I z aktivního pohybu můžeme udělat pravidelný rituál a užívat si ho. A stejně tak můžeme do svého života zařadit pravidelnou duševní hygienu, meditace na hubnutí, posílení sebevědomí a další.

Diety nejsou řešením

Diety ve smyslu hladovění a omezování jsou velmi krátkozrakým řešením. Co si odpíráme, to nabírá na síle, a o to více si to přitahujeme do života. Naprosto úžasným nástrojem nejen pro start hubnoucího programu je vědomý půst. Ten ovšem není zamýšlen pouze jako prostředek k hubnutí, ale spíše jako forma psychické i tělesné očisty. Půst nabízí ideální možnost, jak spojit očistu duše s očistou tělesnou. Zatímco vyprazdňujeme tělesný i duševní odpadkový koš, uvědomujeme si staré duševní struktury, usnadníme si akceptování starých vzorců chování dřív, než je budeme moci změnit.

Hubnutí pouze sportem nebo přes diety je nesmírně složitou záležitostí, přestože někdy fungovat může. Problém nastane, pokud s tím přestaneme. Tělo se začne navracet do původního stavu a odrážet tak poctivě stav vašeho nitra. Tělo a duše patří k sobě. Někdo hezky řekl: „Starejme se pěkně o své tělo, aby se v něm duši dobře bylo.“

Chceme-li efektivně a rychle docílit změny naší postavy, je dobré zahrnout více součástí naší bytosti. Kromě toho je pohyb nedílnou součástí života.