Advent – trocha historie

advent

Advent – trocha z historie

Roční okruh církevních svátků se nazývá církevní rok. Jeho části zpřítomňují liturgickým slavením jednotlivé etapy dějin spásy.

Nový církevní rok začíná první adventní nedělí. Název pochází z latinského slova „adventus“ (příchod). V křesťanském smyslu slova tento výraz označuje příchod Mesiáše, který se uskutečnil narozením Ježíše Krista a slaví se o Vánocích (25.12.). V adventu se křesťané vžívají do atmosféry dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele do lidských dějin a zároveň oživují touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.

Dnes trvá adventní doba 4 neděle před slavností Narození Páně (25.12.). První začátky adventu se objevily v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. V průběhu 12. a 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.

V adventní době se při bohoslužbách používá fialová barva a oltáře se nezdobí květinami – na znamení usebranosti a kajícnosti (s výjimkou 3. adventní neděle, kdy je barva růžová – zdůraznění radostného očekávání). V lidových zvycích je však zdůrazněn i radostný charakter adventu – např. kolední obchůzky, adventní hry či vánoční vytrubování.

Výraznou postavou adventní doby je poslední z řady starozákonních proroků – sv. Jan Křtitel, který je Kristovým bezprostředním předchůdcem. Jde před Ježíšem a vydává mu svědectví svým kázáním, křtem obrácení a nakonec svou mučednickou smrtí.

K předvánoční výzdobě patří již tradičně adventní věnec se čtyřmi svícemi, které se postupně zapalují, takže na konci adventu svítí všechny čtyři. Tento zvyk nepřímo navazuje na židovskou tradici – starou více než 2000 let – slavení svátků světel zvaných Chanuka, které spadají na přelom listopadu a prosince.

Vánoční okruh končí svátkem Křtu Páně, který připadá vždy na neděli po 6. lednu, kdy se slaví slavnost Zjevení Páně neboli lidově svatých Tří králů. Pak následuje první část liturgického mezidobí.

Adventní věnec

Nejznámějším symbolem adventu je adventní věnec, na kterém jsou čtyři svíčky, které se postupně zapalují každou neděli až do Vánoc a slouží jako symbolický odpočet před Štědrým dnem.

Jak může adventní věnec vypadat? Může být z různých materiálů, mít různou velikost nebo barvu svíček a jejich rozmístění. Mezi nejčastěji používaný adventní věnec patří ten vyrobený z větývek jehličnanů, které představují život. Kruhový tvar věnce značí Boží věčnost, jednotu, vzkříšení, společenství a věčný život. Svíček je pět, z toho tři jsou fialové, jedna růžová a poslední uprostřed je bílá. Svíčky se zapalují proti směru hodinových ručiček a na štědrý den se zapaluje ta poslední bílá, která značí Ježíše Krista.

Adventní kalendář

Adventní kalendář je spojený s Vánocemi a dobou adventní. Je v něm 24 políček, které slouží jako jednoduchý odpočet dnů do Vánoc. Historie adventních  kalendářů sahá do konce 19.století, kdy vznikaly adventní kalendáře ručně a byla to spíše umělecká díla. Za „otce“ adventního kalendáře je považován němec Gerhart Land, který jako první přišel se sériovou výrobou kalendářů. Kalendář byl tištěný a jmenoval se V zemi Ježíškově, nacházely se v něm dva listy papíru na jednom byly vánoční obrázky a na druhém 24 básniček a děti měly za úkol každý den až do Vánoc vystřihnout jeden obrázek a nalepit ho ke správnému obrázku. Z obrázku na Štědrý den vznikl velký obrázek vánoční krajiny.

Adventní kalendáře mají mnoho podob.

Ve zbytku Evropy se začaly postupně objevovat až po druhé světové válce. Postupem času si je každý národ přizpůsobil podle svých tradic a podle sebe. V dnešní době je asi nejrozšířenější papírová verze adventního kalendáře s 24 políčky obsahující sladkost. Existují ovšem různé druhy kalendářů, lidé si je sami vyrábí, existují dokonce elektronické verze nebo různé společnosti nabízí adventní kalendáře se svými výrobky.

Kdy začíná advent  

Advent začíná každý rok čtvrtou nedělí před 24. prosincem, Tedy Štědrým dnem a trvá od 22 do 28 dní. První adventní neděle vychází na první neděli po 26. listopadu. Každá z nedělí má své speciální lidové jméno, první je železná, druhá je bronzová, třetí je stříbrná a čtvrtá je zlatá.